Lattolk vada tulkotāja Inga Bērziņa, dzimusi 1980. gada 20. jūlijā Jelgavā, Latvijā. Viņa ir studējusi Bergenas universitātē. Tur iegūts bakalaura grāds Nordistikā (2006) un maģistra grāds Senskandināvu filoloģijā (2010), piedevām viņa ir studējusi arī Reliģijas zinātni (2012), Praktisko pedagoģiju (2014) un Norvēģu valodu kā svešvalodu (2017). Bērziņa ikdienā strādā par norvēģu valodas un literatūras skolotāju vidusskolā, taču viņai ir daudzu gadu pieredze arī darbā ar pieaugušajiem, pasniedzot norvēģu valodu kā svešvalodu.

Kopš 2001. gada Bērziņa ir iztulkokjusi virkni literāru darbu - lielākoties no norvēģu būkmōla latviešu valodā, bet arī no norvēģu nīnorsk, dāņu, islandiešu un senskandināvu valodas. Skatīt sadaļu Grāmatas. Aptuveni tikpat ilgu laiku Bērziņa ir nodarbojusies ar dokumentu tulkošanu, sevišķi specializējoties juridisku, medicīnas, tehnisku un valsts pārvaldes tekstu tulkošanā. Šinī jomā viņas darba valodas ir norvēģu un latviešu.

Piedevām rakstiskai tulkošanai Bērziņa nodarbojas arī ar mutiskās komunikācijas nodošanu, būdama valsts akreditēta tulce norvēģu un latviešu valodās. Pateicoties valsts akreditācijas eksāmenam un pamata kursam mutiskajā tulkošanā, ko viņa izgāja kādreizējā Oslo un Akershus augstskolā (2013), Bērziņa ir ierindota kategorijā B i Norvēģijas nacionālajā tulku reģistrā. – Kārtības labad ir jānorāda, ka valsts akreditācija attiecas vienīgi uz mutisko tulkošanu, bet nevis, piemēram, uz dokumentu tulkošanu.

lvLatviešu valoda