Lattolk er drevet av oversetteren Inga Bērziņa som er født 20. juli 1980 i Jelgava, Latvia. Hun har studert ved Universitetet i Bergen og tatt bachelor i nordisk (2006) og master i norrøn filologi (2010). I tillegg har hun tatt årsstudium i religionsvitenskap (2012), praktisk pedagogisk utdanning (2014) og norsk som andrespråk (2017). Til daglig jobber Bērziņa som norsklærer i videregående skole. Men hun har lang erfaring fra voksenopplæringen hvor hun har undervist i norsk som andrespråk.

Siden 2001 har Bērziņa oversatt en rekke skjønnlitterære verk – for det meste fra bokmål til latvisk, men også fra nynorsk, dansk, islandsk og norrønt. Se innleggsiden Bøker. Omtrent like lang erfaring har Bērziņa med oversettelse av dokumenter, særlig juridiske, medisinske, tekniske og administrative tekster. Arbeidsspråkene hennes er norsk og latvisk.

Ved siden av skriftlig oversettelse driver Bērziņa også med formidling av muntlig kommunikasjon. Bērziņa er statsautorisert tolk i norsk og latvisk. Gjennomført statsautorisasjonsprøve og grunnemnet i tolking, som hun har tatt ved tidligere Høyskole i Oslo og Akershus (2013), gjør at Bērziņa er oppført i kategori B i Nasjonalt tolkeregister. – For ordens skyld må det påpekes at statsautorisasjonen gjelder kun formidling av muntlig budskap, men ikke oversettelse av dokumenter for eksempel.

nb_NONorsk bokmål