Lattolk kan påta seg forskjellige språkrelaterte oppdrag enten med tanke på utforming eller innhold av en tekst. Det kan for eksempel være veiledning, kvalitetssikring, redigering, korrekturlesing eller språkvask. Lattolk kan også gi visuell og språklig veiledning i utforming av en portefølje eller en webside.

Dersom det er av interesse, kan Lattolk holde kurs i norsk eller latvisk – individuelt, i små grupper eller tilpasset til bedriftens behov.

nb_NONorsk bokmål