Lattolk kan ta forskjellige språkrelaterte oppdrag enten med tanke på form eller innhald av ein tekst. Det kan til dømes vere rettleiing, kvalitetssikring, redigering, korrekturlesing eller språkvask. Lattolk kan også gje visuell og språkleg rettleiing i utforming av ein portefølje eller ei webside.

Viss det er av interesse, kan Lattolk halde kurs i norsk eller latvisk – individuelt, i små grupper eller tilpassa etter behovet hos bedrifta.

nn_NONorsk nynorsk