Lattolk driv for det meste med tolking og omsetting, men kan ta også andre språkrelaterte oppdrag etter avtale. Arbeidsspråka til Lattolk er norsk og latvisk. Unntaksvis kan også andre språk vurderast.

nn_NONorsk nynorsk