Lattolk omsetjer forskjellige typer dokument til og frå norsk og latvisk, med særleg kompetanse i arbeid med juridiske, medisinske, tekniske og administrative tekstar. Men eigentleg absolutt alt som er tekstbasert, kan omsetjast. Lattolk kan til dømes omsetje allerede eksiterande websider eller sider som er i utvikling.

Lattolk kan omsetje dokumentet både til bokmål og nynorsk om ønskeleg. Det må spesifiserast ved bestilling.

nn_NONorsk nynorsk