Kaina bērni: Reliģija un varmācība no Vecās Derības līdz 11. septembrim. Vai ir pareizi apgalvot, ka reliģija noved pie agresijas un varmācības? Vai tomēr materiālie apstākļi ir galvenais dzinulis?

Lasīt tālāk