Kains barn: Religion og vold fra Det gamle testamente til 11. september. Er det riktig å si at religion avler aggresjon og vold? Eller er det materielle forhold som er den største drivkraften?

Les mer