Kains barn: Religion og vold fra Det gamle testamente til 11. september. Er det riktig å si at religion avler aggresjon og vold? Eller er det materielle forhold som er den største drivkraften?

I «Kains barn» undersøker Torkel Brekke ulike former for organisert voldsbruk innenfor verdens religioner – blant annet kristendom, islam, hinduisme og buddhisme. Et hovedanliggende for Brekke er å vise at religionen i dag har fått en helt ny politisk kraft, og spiller en ny rolle i konflikter verden over.

Gjennom eksempler fra historien viser han hvordan religion til alle tider har vært viktig for menneskenes legitimering av voldsbruk. Han tar for seg skapelsesmyter, dommedagstro, hellig krig og revolusjonære bevegelser. Han skildrer aztekernes offerhandlinger, hellig krig i Vest-Afrika og religiøse sekter i USA.

Humanistforlag

Når det nærmer seg 60-årsdagen til den bestialske bombarderingen av Dresden, kommer den latviske oversettelsen av Torkel Brekkes intrigante undersøkelse om voldshistorie i en politisk-religiøs kontekst. Boka ble hetende Kains barn. Det skal være et veldig bra stykke, sies det.

Reinis Tukišs i Satori, Mazie guvumi

Kains barn spenner over et veldig bredt område i tid og rom, og dermed blir Brekkes bok overflatisk. Men den er lettlest, fullspekket med interessante fakta – en introduksjon til en utvilsomt veldig alvorlig problematikk. Veldig mye av det han nevner, burde være godt kjent, men Brekke tar ikke noe for gitt og forklarer den historiske bakgrunnen til alt. Han begynner med den kjente fortellingen om Kain og Abel. Rettvis og hellig krig, debatter om sivilisasjonskonflikt er noe som er høyst aktuelt i dag. Det er vanskelig å komme med uhørte argumenter. Det mest verdifulle bidraget Brekke kommer med, er at han har oppsummert det brede temaet i en bok.

Boka er oversatt til latvisk av Inga Bērziņa.

Diena