Da Johan Sletten blir alvorlig syk, inngår han en avtale med sin kone Mai. Den dagen livet oppleves som uverdig eller uutholdelig, den dagen han blir en byrde for henne og sine omgivelser skal hun bistå ham med en siste handling. Da øyeblikket nærmer seg, er han likevel usikker på om det er dette han vil. Uforvarende krysser ekteparet grensen til landskap de ikke kjenner der tvilen styrer, språket forvitrer og kjærligheten er utrygg.

Forlaget Oktober

Nåde er en skarp, dristig og inntrengende roman preget av svart humor, en kompromissløs skildring av et ekteskap stilt overfor det umulige, og en studie i det alvorligste av alt, om sannhet og løgn, om troskap og de små umerkelige svik.

Linnullmann.no

Forlag Atēna

Har man lov å oppfylle en annen menneskets ønske – særlig hvis det er det siste og setter et likhetstegn mellom nåde og død? Det hadde ikke lignet på Linn Ullmann dersom romanen manglet den surrealistiske og litt absurde humoren som sprekker enhver oppblåste boble av eksistensiell patos. 

Delfi