Då Johan Sletten blir alvorleg sjuk, inngår han ein avtale med kona si Mai. Den dagen livet opplevast som uverdig eller uuthaldeleg, den dagen han blir ein byrde for henne og omgjevnadane sine skal hun bistå han med ein siste handling. Då øyeblikket nærmar seg, er han likevel usikker på om det er dette han vil. Uforvarande krysser ekteparet grensa til eit landskap dei ikkje kjenner - der tvilen styrer, språket forvitrer og kjærligheita er utrygg.

Forlaget Oktober

Nåde er ein skarp, dristig og inntrengjande roman prega av svart humor, ein kompromisslaus skildring av eit ekteskap stilt ovanfor det umolege, og ein studie i det alvorlegaste av alt, om sanning og løgn, om truskap og dei små umerkelege svik.

Linnullmann.no

Forlag Atēna

Er det lov å oppfylle eit anna menneske sitt ynskje – særleg viss det er det siste ein har, og som set eit likskapsteikn mellom nåde og død? Det hadde ikkje likna på Linn Ullmann dersom romanen mangla den surrealistiske og litt absurde humoren som sprekker einkvar oppblåste boble av eksistensiell patos. 

Delfi