Demonisering og heroisering av samfunnssystem i tidlegare tid er kanskje noko av det minst opplysande ein kan drive med viss ein vil forstå historia.

Den danske historieprofessoren Bent Jensen ga i desember i fjor [2002] ut boka «Gulag og glemsel» som har vekt stor debatt i Danmark. Her går han gjennom overgrepa som skjedde i Sovjet etter revolusjonen i 1917. Det viktigaste målet hans er likevel oppgjeret med det han meiner er eit glemselens slør som er lagt over desse overgrepa, ikkje minst frå mange venstreradikalere.

Les meir