På eit middelaldertorv i Italia kler ei kvinne seg naken for elskaren sin. Og elskaren veit å gjengjelde denne kjærleikserklæringa. Men korleis har denne historia havna i det enorme biblioteket til Vatikanet og blei gløymd? Ein dag finn ein einsam bibliotekar dei gløymde forteljingane. Skildringa om underet, om kjærleik og lengsel, hovmod og freisting. Om kunsten og røyndom.

Les meir