Det finnast ein stor åpen plass i Bordeaux kor Ruth går ut av taxien med trillekofferten sin og lurer på om Johannes kjem til å kome. I Bordeaux bur Abel som driv eit galleri, ho tek Ruth med ut i natta. Imedan går Lily, dottera til Abel, under trærne langs kanalen. Der møter ho Ralf, ein ung gut som ber på ein gitarkasse.

Les meir