Demonisering og heroisering av tidligere tiders samfunnssystem er kanskje noe av det minst opplysende man kan drive med hvis man vil forstå historien.

Den danske historieprofessoren Bent Jensen ga i desember i fjor [2002] ut boka «Gulag og glemsel» som har vakt stor debatt i Danmark. Her går han gjennom overgrepene som skjedde i Sovjet etter revolusjonen i 1917. Hans viktigste anliggende er likevel oppgjøret med det han mener er et glemselens slør som er lagt over disse overgrepene, ikke minst fra mange venstreradikalere.

Les mer