Då Johan Sletten blir alvorleg sjuk, inngår han ein avtale med kona si Mai. Den dagen livet opplevast som uverdig eller uuthaldeleg, den dagen han blir ein byrde for henne og omgjevnadane sine skal hun bistå han med ein siste handling. Då øyeblikket nærmar seg, er han likevel usikker på om det er dette han vil. Uforvarande krysser ekteparet grensa til eit landskap dei ikkje kjenner - der tvilen styrer, språket forvitrer og kjærligheita er utrygg.

Forlaget Oktober

Les meir