Kad Juhans Šletens nopietni saslimst, viņš liek savai sievai Maijai apsolīt: tajā dienā, kad viņa dzīve kļūs pazemojoša un neizturama, tajā dienā, kad viņš pārvērtīsies par nastu gan sievai, gan pārējiem cilvēkiem, — lai viņa palīdz pielikt punktu. Tomēr tad, kad tas brīdis tuvojas, viņš sāk šaubīties, vai tas ir tas, ko viņš vēlas. Laulātais pāris nejauši pārkāpj robežu un ieiet nezināmā valstībā, kur valda šaubas, valoda izšķīst un mīlestība nav droša.

Izdevniecība Oktober

Žēlastība ir skaudrs, drosmīgs un atklāts romāns, melnā humora caurvīts. Tas bez kompromisiem apraksta laulību, kas saskaras ar neiespējamo. Romāns tirzā pašu nopietnāko no visa - patiesību un melus, uzticību un mazās, nemanāmās nodevības.

Linnullmann.no

Forlag Atēna

Vai drīkst izpildīt otra cilvēka gribu, sevišķi — ja tā ir pēdējā un liek vienlīdzības zīmi starp žēlastību un nāvi? Tas neizskatītos pēc Linnas Ullmannas, ja grāmatā trūktu sirreālā un mazliet absurdā humora, kas pāršauj jebkuru uzpūsto eksistences patosa burbuli. 

Delfi