Kaina bērni: Reliģija un varmācība no Vecās Derības līdz 11. septembrim. Vai ir pareizi apgalvot, ka reliģija noved pie agresijas un varmācības? Vai tomēr materiālie apstākļi ir galvenais dzinulis?

«Kaina bērnos» Torkels Breke apraksta dažādas organizētas varmācības formas pasaules reliģijās – tostarp kristietībā, islamā, hinduismā un budismā. Brekes galvenais mērķis ir parādīt, ka mūsdienās reliģijai ir gluži jauns politisks spēks un tā spēlē jaunu lomu konfliktos visā pasaulē.

Rādot piemērus no vēstures, autors parāda, kā reliģija visos laikus ir bijusi svarīga daļa no tā, kā cilvēki leģitimē varmācības pielietojumu. Viņš apraksta radīšanas mītus, ticību pastardienai, svētos karus un revolucionāras kustības. Viņš stāsta par acteku upurēšnas ceremonijām, svēto karu Rietumāfrikā un reliģiskajām sektām ASV.

Humanistforlag

Tuvoties Drēzdenes mežonīgās bombardēšanas 60-tajai gadadienai, latviski iznāk Torkela Brekes intriģējošais pētījums par vardarbības vēsturi politiski-reliģiskā kontekstā, saukts "Kaina bērni". Runā, ka ļoti labs gabals.

Reinis Tukišs raksta Satori, Mazie guvumi

Kaina bērni aptver ļoti plašu lauku un laiku, un attiecīgi Brekes grāmata ir virspusēja, taču tā ir viegli lasāms un ar interesantiem faktiem bagāts ievads neapšaubāmi ļoti nopietnā problemātikā. Daudz no rakstītā ir it kā jau labi zināms, taču Breke neko neuztver kā pašsaprotamu un paskaidro tā vēsturisko izcelsmi, sākot jau ar vēsturisko stāstu par Kainu un Ābelu. Taisns un svēts karš Debates par civilizāciju sadursmi šobrīd ir pašā karstumā, un ir visai grūti nākt klajā ar vēl nedzirdētiem argumentiem. Brekes grāmatas galvenais nopelns ir tik plašas tēmas apkopojums vienā grāmatā.

Grāmatu latviešu valodā tulkojusi Inga Bērziņa.

Diena