Dzīves svinēšana ir romāns par daudzveidību, kas saista cilvēkus kopā. Stāsts sākas ar Eleonoras nāvi. Viņas meitai Helēnai nekad nav bijis cieša kontakta ar māti, taču viņa piepilda mātes vēlēšanos un bērēs ielūdz septiņus pašai pilnīgi svešus cilvēkus. Naktī pēc bērēm visi septiņi Eleonoras pagātnes rēgi pastāsta katrs savu stāstu, kur viņa ieņem galveno lomu. Pateicoties šiem stāstiem, Helēna iepazīst māti no septiņām līdz šim nezināmām pusēm, iegūstot zināšanas, kas nakts gaitā liek viņai izveidot jaunu attieksmi pret māti, pret sevi un nākotni.

Nora Ikstena, dzimusi 1969. gadā, ir uzskatāma par svarīgāko jaunās latviešu literatūras paaudzes rakstnieci. Par savām grāmatām viņa ir saņēmusi virkni dažādu apbalvojumu. Romāns Dzīves svinēšana ir Noras Ikstenas pirmais tulkotais darbs norvēģu valodā.

Dzīvi ir vērts svinēt

Vide, cilvēki, noskaņa un stāsti savijas kopā, atainojot spraigu eksistenci; daudzējādā un pretstatiem pilnā dzīve, mistikas apvīta kopš mūsu piedzimšanas līdz nāvei.

Neaptverama, bet fascinējoša, un vienīgā kas mums ir. To vien ir lielisks iemesls svinēt, kā to dara Nora Ikstena mīļi gaidītā tikšanās brīdī ar radošo mākslu modernajā Latvijā.

Dagbladet

Inga Bērziņa ir tulkojusi romānu no latviešu valodas, un šis ir otrais latviešu romāns, ko izdevusi Bokbyen izdevniecība. Pirmais bija Jelgava 94 (Fordømte '94, 2016) , ko sarakstījis Jānis Joņevs.

Vāka dizains: Gabriele Patella/Monsonforstock