Fordømte ’94 er eit portrett av ein generasjon på 1990-talet som søkte etter sin egen identitet og var fan av alternative kulturar. Det er ei rørande historie om oss som unge, når alle er imot heile verda og freistar å ikkje bli som «ein av dei». Men er det moleg? Kan ein halde det løftet?

Europrize

Les meir