Tag

norrønt

8. februar 2012

Soga om Ramnkjell Frøysgode

Soge om Ramnkjell Frøysgòde er ein kort islendingesoge som truleg kan vere skriven ned i andre halvdel av 1200-talet. Historia foregår i det nordøstlige Island tidleg på 900-talet, kort tid etter landnåmet og handlar om stormannen Ramnkjell, som på grunn av sitt eiget løfte om å skjerme hesten Frøyfakse som han har via til Frøy, føler seg nøyddt til å drepe ein av sine eigne tenestekarar. Difor dømmast han fredlaus. Ramnkjell lykkast imidlertid med å ta att makta si og krev hemn for uretta han meiner at han har møtt.

Les meir
nn_NONorsk nynorsk