8. februar 2012

Hrafnkels saga Freysgoða

Ravnkjell Frøysgòdes saga er en kort islendingesaga som antas å være nedskrevet i andre halvdel av 1200-tallet. Historien foregår i det nordøstlige Island tidlig på 900-tallet, kort tid etter landnåmet og handler om stormannen Ravnkjell som på grunn av sitt eget løfte om å skjerme hesten Frøyfakse som er viet til Frøy føler seg nødt til å drepe en av sine egne tjenestekarer og dømmes fredløs. Ravnkjell lykkes imidlertid med å gjenvinne sin maktposisjon og krever hevn for uretten han mener at han har møtt.

Les mer

29. oktober 2007

GULAG og glemsel

Demonisering og heroisering av tidligere tiders samfunnssystem er kanskje noe av det minst opplysende man kan drive med hvis man vil forstå historien.

Den danske historieprofessoren Bent Jensen ga i desember i fjor [2002] ut boka «Gulag og glemsel» som har vakt stor debatt i Danmark. Her går han gjennom overgrepene som skjedde i Sovjet etter revolusjonen i 1917. Hans viktigste anliggende er likevel oppgjøret med det han mener er et glemselens slør som er lagt over disse overgrepene, ikke minst fra mange venstreradikalere.

Les mer

16. august 2004

Nåde

Da Johan Sletten blir alvorlig syk, inngår han en avtale med sin kone Mai. Den dagen livet oppleves som uverdig eller uutholdelig, den dagen han blir en byrde for henne og sine omgivelser skal hun bistå ham med en siste handling. Da øyeblikket nærmer seg, er han likevel usikker på om det er dette han vil. Uforvarende krysser ekteparet grensen til landskap de ikke kjenner der tvilen styrer, språket forvitrer og kjærligheten er utrygg.

Forlaget Oktober

Les mer

17. desember 2002

Kvinnen som kledte seg naken for sin elskede

På et middelaldertorv i Italia kler en kvinne seg naken for sin elskede. Og den elskede vet å gjengjelde denne kjærlighetserklæring. Men hvordan har denne historien havnet og blitt glemt i Vatikanets enorme bibliotek? En dag finner en ensom bibliotekar de glemte fortellingene. Beretninger om underet, om kjærlighet og lengsel, hovmod og fristelse. Om kunsten og virkeligheten.

Les mer
nb_NONorsk bokmål